Динамичен обучващ тест

Динамичен обучаващ тест е електронен тест и отразява част от възможностите на e-learning. ДОТ е изпълнимо приложение за проверка на знанията под формата на тест. Всяка от приложените връзки съдържа по един архивиран файл включващ изпълнимо приложение и конфигурационния му файл. Двойката файлове налагат използване на основна директория “TEST”от твърдия диск – примерно C:\TEST. Така инсталирането се редуцира до просто разархивиране на приложените файлове. Всяко от приложенията може да се настройва външно и да работи в следните режими:

а) статичен – динамичен тест. При динамичен режим на работа се променят: последователността на задаваните въпроси; последователността на извеждане възможните отговори (дистрактори) за всеки въпрос;

б) затворен/полуотворен. Направените в момента настройки са предимно за затворен тест;

в) едновариантен/многовариантен отговор – в зависимост от преследваните дидактически цели може да се използва конкретен режим;

г) оценяващ-обучаващ. Настройките са направени за работа във втория режим, т.е. след въвеждане на отговора се извежда (по желание на изпитвания) обяснителен материал по конкретния въпрос.
Ако настройките са за оценяващ режим такъв материал не се предоставя. Ако при стартиране на тест приложението не се намира в тази директория изпълнението му се преустановява.

С динамичен обучаващ електронен тест има възможност да се дава допълнителен дидактически материал както преди започване на тестта, така и по време на неговото провеждане. Тестът е обучаващ, тъй като към всеки въпрос е включена възможност да се провери верния отговор и се изведат обяснения към въпроса, който обучаемият в режим на самообучение или самоконтрол може да види. Подреждането на въпросите в логическата последователност на урока също спомага за процесите на самообучение и самоконтрол – един от възможните режими на ДОТ. При работа в режим на контрол изпитващият стартира тест със зададен от него брой въпроси (подмножество на включените в теста), като на всеки компютър тестът може да бъде с различни, произволно подбрани от компютъра последователности въпроси. При всяко стартиране на теста може да се променя и реда на дистракторите към всеки въпрос. Обработката на резултатите от проведения тест е относително лесна задача, тъй като резултатите се записват във файл, съдържащ данни обучаемия, оценката му, на кои въпроси е отговорил, кои отговори е маркирал след многократна промяна на отговора или изключване на дистрактор, какъв е процента на успеваемост, за колко време е отговорено на конкретен въпрос и др.

Към въпрос могат да се включат 2 статични изображения – по едно при представяне на въпроса и при предоставяне на обяснителния материал. Всяко от приложенията генерира текстов файл за резултата от работата на изпитвания. Това ограничава използването на ДОТ при работа с оптичен носител. Настройките за отделните режими са индивидуални за всяко едно от приложенията.

При започване на тест изпитваният трябва задължително да въведе данни, които едназначно го определят, като имена, клас, номер. Ако режимът, в който е стартирано приложението налага запис, всичко въведено като отговор и времена се записва във външен файл.

Как ще се показват въпросите, възможните отговори, обясненията, за колко време трябва да приключи теста, дали да има възможност да коригира отговор на предходен въпрос - всичко това зависи от предварително въведените настройки. В зависимост от тях тестът ще приключи в указаното време или ще „забрани” укореното му преминаване – настройките са минимално и максимално време за въпрос. На изпитвания може да се предостави информация за тежест на всеки отделен въпрос, спомагателен въпрос, елиминиране на дистрактор, допълнителна информация за обяснение на поставения въпрос. При обработката на получените резултати от теста могат да се ползват данните на така формираните файлове с отговори. Чрез MS Exсel/Word данните на всички участници могат да се обединяват, сортират и т.н. Ако се ползва текстов файл в Excel ще има само една таблица. Това до голяма степен облекчава труда по обработка на данните, както в режим на апробация, така и при анализ на резултатите. Има изработени тестове по: физика, БЕЛ, химия, физическа култура и спорт, биология, информатика.

Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: