Електронно пособие - електронно помагало

Възприемането и осмислянето на информация е строго индивидуално - това се отнася както за конвенционалното, така и за електронното обучение (e-learning). Идеята е електронното пособие действително да играе роля на помагало в усвояване на учебния материал. При електронно обучение (e-learning) се предполага се, че активната страна е обучаваният – той определя индивидуален темп на усвояване на учебния материал. Тази характерна черта е присъща и на електронния комбиниран програмиран урок и на динамичния обучаващ тест. Чрез приложените електронните помагала се цели онагледяване логиката на определен алгоритъм, като се извежда описанието на отделните стъпки при решаване на определени видове задачи. Всяко от предоставените изпълними приложения съдържа описание на определен алгоритъма за решаване на типа задача - словесно описание на определен метод за решаване, както и се извеждат отделните стъпки при достигане на крайния резултат – самото решение на задачата, нейния отговор. Всяко електронно учебно пособие, като част от e-learning, има множество преследвани цели. Една от тях е симулация на решение за определена задача. Аналогично на сборник с решени задачи и тук се предполага, че обучаваният решава самостоятелно поставената задача, като сверява получените междинни резултати в процеса на решаване, т.е. осъществява се процеса “учене чрез правене”. Това дава възможност да се разбере начина за решение, да се апробира същия алгоритъм при задача с други начални условия. Изборът на типовете задачи е обусловен от честотата на срещаните грешки в усвояването на учебния материал. Ако ролята на електронния урок (ПКУ) е предимно урок за нови знания, на електронния речник в него разширяване на вътрешнопредметните и междупредметните връзки, то ролята на електронното помагало е учебно пособие за затвърждаване на получените знания. Знания, необходими за успешно полагане на изпити. Знания, необходими за реалния живот.

Детайлното описание на алгоритъма, илюстрирано с блок схема можете да намерите в страницата електронни уроци по информатика - програмиране.
Името на приложението най-често е определено от названието на разглеждания алгоритъм. В изпълнимите приложения са предоставени по две взаимно изключващи се възможности: генериране на псевдослучайни числа в указан интервал или въвеждане на стойности чрез клавиатурата. Това дава възможност за представяне на по-голям брой решени задачи от конкретния вид. Сорс код на Dev C++ за разглеждания алгоритъм с решен пример можете да намерите на в страницата решения на задачи / примери

Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: