Функция printf - извежда съобщение и стойност

Чрез библиотечна функция printf се извежда съобщение и стойност на екрана. Тази функция се съдържа в библиотечен файл stdio.h. Описание на библиотечна функция printf: входните параметри са оградени с кръгли скоби; съобщението - последователност от знаци, се огражда с кавички; в зависимост от типа на извеждана стойност се ползват отделни спецификатори за преобразуване. Форматиращата последователност от знаци може да съдържа 0 или повече директиви за преобразуване, като всяка от тях започва със знак % последван от определен знак.

Библиотечната функция printf използва следните стандартни спецификатори за преобразуване при извеждане на стойност:
%c - знак
%d - извежда цяло число със знак
%f - извежда реално число - число с плаваща запетая
%s - извежда съобщение - знаков низ, стринг
%u - извежда цяло число без знак
Същите спецификатори се използват и от библиотечната функция scanf

Функцията printf поддържа използването на стандартни последователности (escape sequences):
\a - звуков сигнал - от вградения в дъното говорител
\b - връща курсора с една позиция
\n - премества курсора в началото на следващия ред
\t - табулация - за подреждане по колони при таблично представяне на данните
\\ - знак \ е служебен като с 2 последователни знака \\ се извежда \
\? - знакът ? е служебен извежда знак ?
\" - знакът " е служебен извежда знака "

Примерната програма съдържа пример, илюстриращ работата на библиотечна функция printf като се извежда определено съобщение - текст:
#include<iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
 
int main()
{
 int a,b,P,S;
 double c;
 printf ("\n");//now red
 printf ("Da se systawi programa, chrez koqto se wywevdat 2 prilevashi\n");
 printf ("strani na prawoygylnik a,b - estestweni chisla ot interwala\n");
 printf ("[1..101] i se izwevda perimetyr i lice na prawoygylnik,\n");
 printf ("kakto i otnoshenieto mevdu stranite mu.\n");
 printf ("Wywedete strana a [1..101]: ");
 scanf ("%d",&a);
 printf ("Wywedete strana b [1..101]: ");
 scanf ("%d",&b);
 P = 2*(a+b);//perimetyr
 S = a*b;//lice
 c = (double) a/b;//otnoshenie mevdu stranite
 printf ("\nPerimetyr: ");
 printf ("%d",P);
 printf ("\nPlosh: ");
 printf ("%d",S);
 printf ("\nOtnoshenie mevdu stranite: ");
 printf ("%f",c );
 printf ("\n");//now red
 system("pause");
 return 0;
 }//kraj na pograma printf 

Задачи с подобни функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени примери.Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: