Функция tan - тангенс и котангенс на ъгъл в триъгълник

Описание на функция тангенс - tan. По въведен ъгъл в радиани (аргумент на функцията) се изчислява отношение между срещулежаща към прилежаща страна в правоъгълен триъгълник.

  функция tan - тангенс има 2 точки на прекъсване: 90 и 270 градуса.
   функция котангенс също има две точки на прекъсване 0, 180 градуса.
   tan (-A) = - tan (A) - нечетна функция.
   cotg (-A) = - cotg (A) - нечетна функция.
  И двете функции са периодични.

  Нека разгледааме следната примерна задача:
  Имаме триъгълник с: въведена дължина на височина към страна а и нейните прилежащи ъгли (в градуси). Търсим периметър на триъгълника.
  Алгоритъм: височината ha към страна a в триъгълника формира два нови правоъгълни триъгълника, за всеки от които е известно дължина на катет и срещулежащ ъгъл.
  Изчисляват се хипотенузите в триъгълниците - това са другите две страни b и c в основния триъгълник.
  Чрез функцията тангенс изчисляваме техните проекции върху страната a - сумата им дава дължината на последната страна в триъгълника.
 
    Следващият пример показва решена задача за изчисляване на тангенс - чрез функция tan:
#include<iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
 double const pi=3.1415925;
 
int main()//nachalo na programata
{ double ha, yg,yga,ygb,a,b,c,ac,ab,P,S;
 cout<<"Imate triygylnk zadaden s hc - dylvina na wisochinata kym ednata\n";
 cout<<"strana i dwa ot prilevashite j ygli. Ygylite se wywevdat w gradusi.\n";
 cout<<"Da se izchislqt: perimetyr i lice na tozi triygylnik.\n";
 cout<<"Primer: h=10; 45; 45 Izhod P=48.2843 S=100 \n";
 cout<<"Wywedete dylvina na wisochina [9..99]: "; cin>>ha;
 cout<<"Wywedete ygyl A w gradusi [10..80]; ";cin>>yg;
 yga = yg * pi / 180;//preobrazuwame ygyl gradusi w radiani
 cout<<"Wywedete ygyl B w gradusi [10..80]; ";cin>>yg;
 ygb = yg * pi / 180;//preobrazuwame ygyl gradusi w radiani

 c = ha / sin (yga); // sin (yga) =ha/c - sinus sreshulevasha strana kym hipotenuza
 cout<<"Dylvinata na strana c: "<<c<<endl;
 b=ha / sin (ygb); // sin (ygb) =ha/b - sinus sreshulevasha strana kym hipotenuza
 cout<<"Dylvinata na strana b: "<<b<<endl;

 ac= ha / tan (yga); // tan (yga) = ha/ac - prilevasha strana kym hipotenuza
 cout<<"Dylvinata na proekciqta ac: "<<ac<<endl;
 ab = ha / tan (ygb); // tan (ygb) = ha/ab - tangens prilevasha strana kym hipotenuza
 cout<<"Dylvinata na proekciqta ab: "<<ab<<endl;

 a = ac + ab;//stranata e suma ot proekciite na ostanalite 2 strani
 P = a + b + c;
  cout<<" perimetyr na triygylnik P: "<<P<<endl;
 S = a * ha / 2;  
 cout<<" lice na triygylnik S: "<<S<<endl;   
 system("pause");//zadyrva izpylnenieto na programata do natiskane na klawish ot klawiaturata
 return 0; //oswobovdawa zaetite sistemni resursi
} //kraj na programa tan ygyl 

Начало на страницата


периодичност на тригонометрична функция tan - тангенс

Тригонометричната функция тангенс - tan има две точки на прекъсване. Същото се отнася и за нейната реципрочна стойност функция котангенс. Точките на прекъсване за двете функции са през 90 градуса и са разположени симетрично. За функция тангенс са 90 и 270 градуса. Следващата примерна програма илюстрира периодичност на тригонометричните функции тангенс tan и котангенс.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double const pi=3.141592;

#define ygyl pi/180 //preobrazuwa ygyl gradisu - radian

int main ()
{ int yg;
 double ygyl;
 char ose;
 cout<<"Imame wyweden ygyl w gradusi. Da se systawi programa, chrez koqto\n";
 cout<<"se izwevda stojnostta na trigonometrichnite funkcii\n";
 cout<<"sin, cos, tan, ctg.\n";
 cout<<"Primer: 45 Izhod sin = 0.707107, cos = 0.707107, tan = 1, cotg = 1 \n";
 do {
 cout<<"Wywedete ygyl w gradusi : ";cin>>yg;
 ygyl = (double)yg * ygyl ;// ygyl gradusi radian 
 cout<<"Stojnost na sinus: "<< sin ( ygyl )<<endl;
 cout<<"Stojnost na cosinus: "<< cos ( ygyl )<<endl;
 if (yg %90)
  { cout<<"Stojnost na tangens: "<< tan ( ygyl )<<endl;
   cout<<"Stojnost na kotangens: "<<1/ tan ( ygyl )<<endl; 
 }
  cout<<"She wywevdate li drug danni <y/n>: ";cin>>ose;
  } while (ose=='y');
system ("pause");
return 0;
}//kraj na programa tan ygyl

Обяснени и решени задачи с подобни алгоритми, функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени задачи, примери.

Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: