Функции за въвеждане cin и извеждане cout

Библиотечната функция cin се ползва за въвеждане на стойности - знаци, цели и реални числа.
Библиотечната функция cout се ползва за извеждане на стойности - знаци, цели и реални числа.

 Извежданото съобщение чрез функция cout се огражда в кавички. Комбинацията \n е равностойна на служебната дума endl - преминаване на следващ ред.
 Следващият пример илюстрира работата на функции cin и cout:
 Имате две естествени числа, представляващи дължини на две съседни страни в правоъгълник:
 Да се състави програма, чрез която се въвеждат две числа, представляващи дължини на прилежащи страни в правоъгълник, да се извърши съответното изчисляване и се изведе неговата площ и периметър.
 Използвайте библиотечни функции за въвеждане cin и извеждане cout.
#include <iostream>
using namespace std;

 int main()
 { int a,b, P, S;
  cout<<"Imate dwe estestweni chisla a,b ot interwala [1..101], "<<endl;
  cout<<"prdestawlqwashi dwe sysedni strani w prawoygylnik."<<endl;
  cout<<"Da se systawi programa, koqto ichislqwa lice i perimetyr na "<<endl;
  cout<<"prawoygylnik po wywedeni dylvini na 2 sysedni strani."<<endl;
  cout<<"Primer: 4,5 Izhod 20, 18\n";
  cout<<"Wywedete dylvina na strana a: ";cin>>a;
  cout<<"Wywedete dylvina na strana b: ";cin>>b;
  S=a*b;
  cout<<"Loceto (ploshtta) na prawoygylnika e: "<<S<<endl; 
  P=2*(a+b);
  cout<<"Perimetyryt (obikolkata na prawoygylnika e: "<<P<<endl;
 system("pause");
 return 0;
}//kraj na programa cin cout 

Задачи с подобни функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени примери.Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: