Функция abs и fabs - абсолютна стойност на число

Описание на библиотечна функция abs, fabs, labs - връщат резултат абсолютна стойност на подадения параметър реално число. В математиката се използва термин модул за абсолютна стойност на дадено число. Нека разглеждаме числова ос - стойността на всяко число е на определено разстояние до нулата. Разстоянието на разглежданото число до нулата е неговата абсолютната стойност. Така за отрицателно число - неговата абсолютна стойност е същото число, но без знак, т.е. положително число. Когато се извежда число на екрана или във файл отрицателното число се извежда със знак минус, а положителното число се извежда без знак. За положително число - неговата аболютна стойност е същото число. Следващият пример дава илюстрира използване на библиотечни функции abs и fabs при изчисляване на абсолютна стойност на число - цяло или рационално.

Библиотечната функция abs(Х) дава абсолютна стойност (върнатата стойност като резултат винаги е положителна), където аргумента х е от типа int и х<>0. Аналогична е и функцията labs, къде аргумент и резултат са от типа long. Пример: int b1=-5; cout<<abs(b1) Резултат 5
 
Библиотечната функция fabs(Х) дава абсолютна стойност (изчислената стойност винаги е положителна), където аргумента х е от типа float и х<>0.
Пример: float b1=-5.53; cout<<fabs(b1) Резултат 5.53

Следва пример за програма с двете библиотечни функции abs и fabs за изчисляване на абсолютна стойност:

#include<iostream>
 #include <cmath>
 using namespace std;

int main()//nachalo na programata
{
double i,j,k;
int m;
 
cout<< "Da se systawi programa, chez koqto se wywevdat 2 realni chisla\n";
cout<< "prinadlevashi na interwala [-99.99..99.99]. Programata da \n";
cout<< "izwede tqhnata absoliutna stojnost kato realno i kato cqlo chislo.\n";
cout<< "Zakryglqneto da se izwyrshi kakto kym po-malkoto cqlo chislo.\n";
cout<< "Primer otricatelno chislo -3.14 Izhod 3.14, 3\n";
cout<< "Primer otricatelno chislo -4.51 Izhod 4.51, 4\n";
cout<< "Primer polovitelno chislo 3.14 Izhod 3.14, 3\n";
cout<< "Primer polovitelno chislo 4.51 Izhod 4.51, 4\n";
//fabs zapazwa stojnostta na promenliwata, no q predstawq samo kato >0
//w biblioteka "math.h" abs raboti samo s celi chisla, a w biblioteka "cmath" samo s realni
i=-3.14;j=-4.51;//i dwete chisla sa otricatelni, drobnata chast e <.50  i >0.50
k = fabs (i); m = ( int ) fabs (i);
 cout<<" chislo "<<i<<" e s absolutna stojnost: "<<k<<" > "<<m<<endl;
//izwevda 3.14, 3
k = fabs (j);m=(int)fabs(j);
cout<<" chislo "<<j<<" e s absolutna stojnost: "<<k<<" > "<<m<<endl;
//izwevda 4.51, 4
i=3.14;j=4.51;
k = fabs (i);  m = ( int ) fabs (i);
cout<<" chislo "<<i<<" e s absolutna stojnost: "<<k<<" > "<<m<<endl;
//izwevda 3.14, 3
k = fabs (j); m = ( int ) fabs (j);
cout<<" chislo "<<j<<" e s absolutna stojnost: "<<k<<" > "<<m<<endl;
//izwevda 4.51, 4
k = fabs (i);// !!! obyrnete wnimanie fabs rezultata e ot tip realen - double, float
m = abs (j);// !!! obyrnete wnimanie abs rezultata e ot tip celchislen - int
k+=m;
cout<<"Sumata im e: "<<k<<endl;
system ("pause"); 
return 0; 
}//kraj na programa abs fabs

Задачи с подобни функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени примери.

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: