Изчисляване на биномен коефициент чрез триъгълник на Паскал

Нека имаме двучлен, бином повдигнат на степен цяло число. Получават се определени зависмости на коефициентите - биномни коефициенти, които са в пряка зависимост от предходната, по-ниска степен на същия бином. Блез Паскал описва в съчинението си "Трактат за аритметичния триъгълник" триъгълна таблица за коефициентите на бинома (x+1) повдигнат на степен естествено число. Тази таблица получава впоследствие названието триъгълник на Паскал. Тя дава стойностите на всички биномни коефициенти до определен степенен показател. В разглежданата задача трябва да се пресметне брой комбинации без повторения от общо n-елемента съдържащи k броя от тях. Ще използваме числа от триъгълник на Паскал за извеждане на биномни коефициенти на двучлен от вида x+1.

Ще използваме означение за биномен коефициент чрез C(n, k) имащ значението "n над k" брой комбинации без повторения от n елемента k-ти клас. 
Може да се използва общата формула: C(n, k) = n!/((n - k)! k!).
Подобни зависимости ни дава триъгълник на Паскал. При него първият и последният елемент от всеки ред имат стойност 1.
Ползва се рекурентна формула от вида:
C(n, k) = 1,  за k = 0 или k = n; - има само 1 комбинация n елемента клас n.
C(n, k) = C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k),  за 0 < k < n; - сума от 2 елемента от предходен ред, предходна и текуща позция
C(n, k) = 0,  за k > n - този случай не се разглежда в програмата.
С изключение на първия и последния елемент от текущия ред всеки друг елемент се получава като сума от съответните 2 елемента от предходния ред.
Така, за достигане на крайния резултат не е необходимо да се съхранява цялата таблица - всеки отделен елемент, а само съдържанието на предходен ред от таблицата.

Следващата примерна програма дава решена задача за биномен коефициент чрез триъгълник на Паскал - използва се динамично програмиране за решаване на задача за :
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
 long mas[32]; //koeficientite narastwat mnogo byrzo
 
 long niut_bin(int n, int k) 
 { int i, j; 
  for (i=0;i<=n;i++) 
   { mas[i]=1;   
    if (i>1)  
    {if (k<i-1) j=k; else j=i-1; 
     for (; j>=1; j--) mas[j]+=mas[j-1];  
   }//if 
  }//for i 
 return mas[k]; 
}// binom
 
int main () 
{ int i,n,k; 
 char ose; 
//dinamichno optimirane broj kombinacii - triygylnik na Paskal 
 cout<<"Da se systawi programa, chrez koqto se wywevdat n i k - estestweni\n"; 
 cout<<"chisla ot interwala [2..22]. n e broj elementi, k - klas na kombinaciq.\n"; 
 cout<<"Programata da izwede broqt kombinacii bez powtoreniq ot n elementa klas k.\n"; 
 cout<<"Primer: 12 5 Izhod 792\n";  
 do { 
  cout<<"Wywedete broj elementi: "; cin>>n; 
  cout<<"Wywedete klas: ";cin>>k; 
  cout<<"Kombinaciq n elementa; klas k: "<<niut_bin(n, k)<<endl; 
  cout<<"Posledniq red ot triygylnika na Paskal sydyrva slednite elementi: \n"; 
  for (i=0;i<=k;i++) cout<<mas[i]<<"; "; 
  cout<<endl; 
  cout<<"She wywevdate li drugi danni <y/n>: ";cin>>ose; 
 } 
 while (ose=='y'); 
 system ("pause"); 
return 0; 
}//kraj na programa triygylnik na Paskal

Обяснени и решени задачи с подобни алгоритми, функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени задачи, примери.

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: